Arabiska för tillverkning

taSnii3
ﺗَﺼﻨِﻴﻊ
tillverkning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillverkning uttalas taSnii3 och skrivs ﺗَﺼﻨِﻴﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tillverkning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillverkning består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillverkning

Alla bokstäver i tillverkning

ﺗَﺼﻨِﻴﻊ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
Sad
S
nun
n
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för tillverkning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼﻨِﻴﻊ och uttalas taSnii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillverkning

taf3iil blir taSnii3

Vi har sett att det arabiska ordet för tillverkning skrivs ﺗَﺼﻨِﻴﻊ och uttalas taSnii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är S, n och 3, blir ordet taSnii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillverkning