Arabiska för land

balad
ﺑَﻠَﺪ
land – maskulinum singular

Det arabiska ordet för land uttalas balad och skrivs ﺑَﻠَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns land i:

bilaad
ﺑِﻠَﺎﺩ
land – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet land

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet land består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med land

Alla bokstäver i land

ﺑَﻠَﺪ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
beh
b
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för land består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻠَﺪ och uttalas balad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för land

fa3al blir balad

Vi har sett att det arabiska ordet för land skrivs ﺑَﻠَﺪ och uttalas balad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är b, l och d, blir ordet balad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som land