Arabiska för rök

dukhkhaan
ﺩُﺧَّﺎﻥ
rök – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rök uttalas dukhkhaan och skrivs ﺩُﺧَّﺎﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rök i:

'adkhina
ﺃَﺩﺧِﻨَﺔ
rök – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet rök

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rök består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rök

Alla bokstäver i rök

ﺩُﺧَّﺎﻥ
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
dal
d
kha
kh
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för rök består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺩُﺧَّﺎﻥ och uttalas dukhkhaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver