Arabiska för avsaknad

3adam
ﻋَﺪَﻡ
avsaknad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsaknad uttalas 3adam och skrivs ﻋَﺪَﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avsaknad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsaknad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsaknad

Alla bokstäver i avsaknad

ﻋَﺪَﻡ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avsaknad består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺪَﻡ och uttalas 3adam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsaknad

fa3al blir 3adam

Vi har sett att det arabiska ordet för avsaknad skrivs ﻋَﺪَﻡ och uttalas 3adam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, d och m, blir ordet 3adam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsaknad