Arabiska för uppehåll

waqf
ﻭَﻗﻒ
uppehåll – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppehåll uttalas waqf och skrivs ﻭَﻗﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet uppehåll

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppehåll består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppehåll

Alla bokstäver i uppehåll

ﻭَﻗﻒ
ﻗـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﻒ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
waw
w
qaf
q
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för uppehåll består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻗﻒ och uttalas waqf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppehåll

fa3l blir waqf

Vi har sett att det arabiska ordet för uppehåll skrivs ﻭَﻗﻒ och uttalas waqf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, q och f, blir ordet waqf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppehåll