Arabiska för gäst

Dayf
ﺿَﻴﻒ
gäst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gäst uttalas Dayf och skrivs ﺿَﻴﻒ.

Förutom grundformen finns gäst i:

Duyuuf
ﺿُﻴُﻮﻑ
gäst – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gäst

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gäst består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs ﺽ och uttalas D, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gäst

Alla bokstäver i gäst

ﺿَﻴﻒ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺿـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Dad
D
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för gäst består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻴﻒ och uttalas Dayf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gäst

fa3l blir Dayf

Vi har sett att det arabiska ordet för gäst skrivs ﺿَﻴﻒ och uttalas Dayf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är D, y och f, blir ordet Dayf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gäst