Arabiska för Indien

alhind
ﺍَﻟﻬِﻨﺪ
Indien –

Det arabiska ordet för Indien uttalas alhind och skrivs ﺍَﻟﻬِﻨﺪ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: egennamn.

Så används ordet Indien

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i Indien

ﺍَﻟﻬِﻨﺪ
ﻟـ
ـﻬـ
ـﻨـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﻬـ
ـﻨـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
 
alef
lam
l
ha
h
nun
n
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för Indien består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﺍَﻟﻬِﻨﺪ och uttalas alhind.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver