Arabiska för knep, trick

Hiila
ﺣِﻴﻠَﺔ
knep, trick – femininum singular

Det arabiska ordet för knep, trick uttalas Hiila och skrivs ﺣِﻴﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns knep, trick i:

Hiyal
ﺣِﻴَﻞ
knep, trick – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet knep, trick

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knep, trick består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i knep, trick

ﺣِﻴﻠَﺔ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
Ha
H
ya
y
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för knep, trick består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣِﻴﻠَﺔ och uttalas Hiila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver