Arabiska för tänkande

tafkiir
ﺗَﻔﻜِﻴﺮ
tänkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tänkande uttalas tafkiir och skrivs ﺗَﻔﻜِﻴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tänkande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tänkande består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tänkande

Alla bokstäver i tänkande

ﺗَﻔﻜِﻴﺮ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
fa
f
kaf
k
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tänkande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻔﻜِﻴﺮ och uttalas tafkiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tänkande

taf3iil blir tafkiir

Vi har sett att det arabiska ordet för tänkande skrivs ﺗَﻔﻜِﻴﺮ och uttalas tafkiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är f, k och r, blir ordet tafkiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tänkande