Arabiska för måltid, tallrik

Tabaq
ﻃَﺒَﻖ
måltid, tallrik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för måltid, tallrik uttalas Tabaq och skrivs ﻃَﺒَﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns måltid, tallrik i:

'aTbaaq
ﺃَﻃﺒَﺎﻕ
måltid, tallrik – maskulinum plural
Kategori: matservering
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet måltid, tallrik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet måltid, tallrik består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med måltid, tallrik

Alla bokstäver i måltid, tallrik

ﻃَﺒَﻖ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
beh
b
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för måltid, tallrik består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺒَﻖ och uttalas Tabaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för måltid, tallrik

fa3al blir Tabaq

Vi har sett att det arabiska ordet för måltid, tallrik skrivs ﻃَﺒَﻖ och uttalas Tabaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är T, b och q, blir ordet Tabaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som måltid, tallrik