Arabiska för dag

yawm
ﻳَﻮﻡ
dag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dag uttalas yawm och skrivs ﻳَﻮﻡ.

Om ljudfilerna
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dag består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dag

Alla bokstäver i dag

ﻳَﻮﻡ
ﻳـ
ـﻮ
 
ﻳـ
ـﻮ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ya
y
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dag består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻳَﻮﻡ och uttalas yawm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dag

fa3l blir yawm

Vi har sett att det arabiska ordet för dag skrivs ﻳَﻮﻡ och uttalas yawm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är y, w och m, blir ordet yawm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dag