Arabiska för skillnad

farq
ﻓَﺮﻕ
skillnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skillnad uttalas farq och skrivs ﻓَﺮﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skillnad i:

furuuq
ﻓُﺮُﻭﻕ
skillnad – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skillnad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skillnad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skillnad

Alla bokstäver i skillnad

ﻓَﺮﻕ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
fa
f
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skillnad består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮﻕ och uttalas farq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skillnad

fa3l blir farq

Vi har sett att det arabiska ordet för skillnad skrivs ﻓَﺮﻕ och uttalas farq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet farq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skillnad