Arabiska för paprika, peppar

filfil
ﻓِﻠﻔِﻞ
paprika, peppar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för paprika, peppar uttalas filfil och skrivs ﻓِﻠﻔِﻞ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet paprika, peppar

Alla bokstäver i paprika, peppar

ﻓِﻠﻔِﻞ
ﻓـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
lam
l
fa
f
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för paprika, peppar består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l. Ordet skrivs därför ﻓِﻠﻔِﻞ och uttalas filfil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver