Arabiska för feghet, ost

jubn
ﺟُﺒﻦ
feghet, ost – maskulinum singular

Det arabiska ordet för feghet, ost uttalas jubn och skrivs ﺟُﺒﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns feghet, ost i:

'ajbaan
ﺃَﺟﺒَﺎﻥ
feghet, ost – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet feghet, ost består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med feghet, ost

Alla bokstäver i feghet, ost

ﺟُﺒﻦ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻦ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻦ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
jim
j
beh
b
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för feghet, ost består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟُﺒﻦ och uttalas jubn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för feghet, ost

fu3l blir jubn

Vi har sett att det arabiska ordet för feghet, ost skrivs ﺟُﺒﻦ och uttalas jubn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är j, b och n, blir ordet jubn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som feghet, ost