Arabiska för berg

jabal
ﺟَﺒَﻞ
berg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för berg uttalas jabal och skrivs ﺟَﺒَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns berg i:

jibaal
ﺟِﺒَﺎﻝ
berg – maskulinum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet berg

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berg består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berg

Alla bokstäver i berg

ﺟَﺒَﻞ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för berg består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺒَﻞ och uttalas jabal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för berg

fa3al blir jabal

Vi har sett att det arabiska ordet för berg skrivs ﺟَﺒَﻞ och uttalas jabal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är j, b och l, blir ordet jabal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som berg