Arabiska för hår

sha3r
ﺷَﻌﺮ
hår – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hår uttalas sha3r och skrivs ﺷَﻌﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hår i:

shu3uur
ﺷُﻌُﻮﺭ
hår – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hår

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hår består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hår

Alla bokstäver i hår

ﺷَﻌﺮ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
shin
sh
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hår består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻌﺮ och uttalas sha3r.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver