Arabiska för objekt, påverkad, påverkan

maf3uul
ﻣَﻔﻌُﻮﻝ
objekt, påverkad, påverkan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för objekt, påverkad, påverkan uttalas maf3uul och skrivs ﻣَﻔﻌُﻮﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns objekt, påverkad, påverkan i:

mafaa3iil
ﻣَﻔَﺎﻋِﻴﻞ
objekt, påverkad, påverkan – maskulinum plural
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet objekt, påverkad, påverkan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet objekt, påverkad, påverkan består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med objekt, påverkad, påverkan

Alla bokstäver i objekt, påverkad, påverkan

ﻣَﻔﻌُﻮﻝ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻌـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻌـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
fa
f
ayn
3
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för objekt, påverkad, påverkan består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﻌُﻮﻝ och uttalas maf3uul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för objekt, påverkad, påverkan

maf3uul blir maf3uul

Vi har sett att det arabiska ordet för objekt, påverkad, påverkan skrivs ﻣَﻔﻌُﻮﻝ och uttalas maf3uul. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är f, 3 och l, blir ordet maf3uul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som objekt, påverkad, påverkan