Arabiska för stol

kursiyy
ﻛُﺮﺳِﻲّ
stol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stol uttalas kursiyy och skrivs ﻛُﺮﺳِﻲّ.

Om ljudfilerna
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stol

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stol består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stol

Alla bokstäver i stol

ﻛُﺮﺳِﻲّ
ﻛـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﻛـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kaf
k
ra
r
sin
s
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för stol består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻛُﺮﺳِﻲّ och uttalas kursiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stol

fu3l blir kursiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för stol skrivs ﻛُﺮﺳِﻲّ och uttalas kursiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är k, r och s, blir ordet kursiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stol