Arabiska för karaktäristisk, specifik

khaaSS
ﺧَﺎﺹّ
karaktäristisk, specifik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för karaktäristisk, specifik uttalas khaaSS och skrivs ﺧَﺎﺹّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns karaktäristisk, specifik i:

khaaSSa
ﺧَﺎﺻَّﺔ
karaktäristisk, specifik – femininum singular
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet karaktäristisk, specifik

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet karaktäristisk, specifik består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med karaktäristisk, specifik

Alla bokstäver i karaktäristisk, specifik

ﺧَﺎﺹّ
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
kha
kh
alef
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för karaktäristisk, specifik består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺹّ och uttalas khaaSS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver