Arabiska för torn

burj
ﺑُﺮﺝ
torn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för torn uttalas burj och skrivs ﺑُﺮﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns torn i:

buruuj
ﺑُﺮُﻭﺝ
torn – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet torn

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet torn består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med torn

Alla bokstäver i torn

ﺑُﺮﺝ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
beh
b
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för torn består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑُﺮﺝ och uttalas burj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för torn

fu3l blir burj

Vi har sett att det arabiska ordet för torn skrivs ﺑُﺮﺝ och uttalas burj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är b, r och j, blir ordet burj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som torn