Arabiska för författare, skrivande

kaatib
ﻛَﺎﺗِﺐ
författare, skrivande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för författare, skrivande uttalas kaatib och skrivs ﻛَﺎﺗِﺐ.

Förutom grundformen finns författare, skrivande i:

kaatiba
ﻛَﺎﺗِﺒَﺔ
författare, skrivande – femininum singular
kaatibaat
ﻛَﺎﺗِﺒَﺎﺕ
författare, skrivande – femininum plural
kuttaab
ﻛُﺘَّﺎﺏ
författare, skrivande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet författare, skrivande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet författare, skrivande består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med författare, skrivande

Alla bokstäver i författare, skrivande

ﻛَﺎﺗِﺐ
ﻛـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
alef
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för författare, skrivande består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺎﺗِﺐ och uttalas kaatib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för författare, skrivande

faa3il blir kaatib

Vi har sett att det arabiska ordet för författare, skrivande skrivs ﻛَﺎﺗِﺐ och uttalas kaatib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet kaatib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som författare, skrivande