Arabiska för skapelse, uppkomst

takwiin
ﺗَﻜﻮِﻳﻦ
skapelse, uppkomst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skapelse, uppkomst uttalas takwiin och skrivs ﺗَﻜﻮِﻳﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skapelse, uppkomst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skapelse, uppkomst består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skapelse, uppkomst

Alla bokstäver i skapelse, uppkomst

ﺗَﻜﻮِﻳﻦ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
kaf
k
waw
w
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för skapelse, uppkomst består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻜﻮِﻳﻦ och uttalas takwiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skapelse, uppkomst

taf3iil blir takwiin

Vi har sett att det arabiska ordet för skapelse, uppkomst skrivs ﺗَﻜﻮِﻳﻦ och uttalas takwiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är k, w och n, blir ordet takwiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skapelse, uppkomst