Arabiska för fas, period

Tawr
ﻃَﻮﺭ
fas, period – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fas, period uttalas Tawr och skrivs ﻃَﻮﺭ.

Förutom grundformen finns fas, period i:

'aTwaar
ﺃَﻃﻮَﺍﺭ
fas, period – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fas, period

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fas, period består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fas, period

Alla bokstäver i fas, period

ﻃَﻮﺭ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fas, period består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻮﺭ och uttalas Tawr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fas, period

fa3l blir Tawr

Vi har sett att det arabiska ordet för fas, period skrivs ﻃَﻮﺭ och uttalas Tawr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, w och r, blir ordet Tawr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fas, period