Arabiska för pulver

masHuuq
ﻣَﺴﺤُﻮﻕ
pulver – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pulver uttalas masHuuq och skrivs ﻣَﺴﺤُﻮﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet pulver

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pulver består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pulver

Alla bokstäver i pulver

ﻣَﺴﺤُﻮﻕ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
sin
s
Ha
H
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för pulver består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺤُﻮﻕ och uttalas masHuuq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pulver

maf3uul blir masHuuq

Vi har sett att det arabiska ordet för pulver skrivs ﻣَﺴﺤُﻮﻕ och uttalas masHuuq. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är s, H och q, blir ordet masHuuq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pulver