Arabiska för bekännelse

i3tiraaf
ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ
bekännelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bekännelse uttalas i3tiraaf och skrivs ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bekännelse i:

i3tiraafaat
ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻓَﺎﺕ
bekännelse – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bekännelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bekännelse består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bekännelse

Alla bokstäver i bekännelse

ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
ayn
3
ta
t
ra
r
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bekännelse består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ och uttalas i3tiraaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bekännelse

ifti3aal blir i3tiraaf

Vi har sett att det arabiska ordet för bekännelse skrivs ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ och uttalas i3tiraaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet i3tiraaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bekännelse