Arabiska för rekord, siffra

raqm
ﺭَﻗﻢ
rekord, siffra – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rekord, siffra uttalas raqm och skrivs ﺭَﻗﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rekord, siffra i:

'arqaam
ﺃَﺭﻗَﺎﻡ
rekord, siffra – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rekord, siffra

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rekord, siffra består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rekord, siffra

Alla bokstäver i rekord, siffra

ﺭَﻗﻢ
ﻗـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
qaf
q
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för rekord, siffra består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻗﻢ och uttalas raqm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rekord, siffra

fa3l blir raqm

Vi har sett att det arabiska ordet för rekord, siffra skrivs ﺭَﻗﻢ och uttalas raqm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, q och m, blir ordet raqm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rekord, siffra