Arabiska för kräm, pasta

ma3juun
ﻣَﻌﺠُﻮﻥ
kräm, pasta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kräm, pasta uttalas ma3juun och skrivs ﻣَﻌﺠُﻮﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kräm, pasta i:

ma3aajiin
ﻣَﻌَﺎﺟِﻴﻦ
kräm, pasta – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet kräm, pasta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kräm, pasta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kräm, pasta

Alla bokstäver i kräm, pasta

ﻣَﻌﺠُﻮﻥ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
ayn
3
jim
j
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kräm, pasta består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺠُﻮﻥ och uttalas ma3juun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kräm, pasta

maf3uul blir ma3juun

Vi har sett att det arabiska ordet för kräm, pasta skrivs ﻣَﻌﺠُﻮﻥ och uttalas ma3juun. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är 3, j och n, blir ordet ma3juun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kräm, pasta