Arabiska för fotografi

taSwiir
ﺗَﺼﻮِﻳﺮ
fotografi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fotografi uttalas taSwiir och skrivs ﺗَﺼﻮِﻳﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fotografi

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fotografi består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fotografi

Alla bokstäver i fotografi

ﺗَﺼﻮِﻳﺮ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
Sad
S
waw
w
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fotografi består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼﻮِﻳﺮ och uttalas taSwiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fotografi

taf3iil blir taSwiir

Vi har sett att det arabiska ordet för fotografi skrivs ﺗَﺼﻮِﻳﺮ och uttalas taSwiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är S, w och r, blir ordet taSwiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fotografi