Arabiska för hjälp

musaa3ada
ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ
hjälp – femininum singular

Det arabiska ordet för hjälp uttalas musaa3ada och skrivs ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hjälp i:

musaa3adaat
ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺍﺕ
hjälp – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hjälp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjälp består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjälp

Alla bokstäver i hjälp

ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﺔ
 
mim
m
sin
s
alef
ayn
3
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hjälp består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ och uttalas musaa3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjälp

mufaa3ala blir musaa3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för hjälp skrivs ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ och uttalas musaa3ada. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är s, 3 och d, blir ordet musaa3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjälp