Arabiska för leverantör, resurs

mawrid
ﻣَﻮﺭِﺩ
leverantör, resurs – maskulinum singular

Det arabiska ordet för leverantör, resurs uttalas mawrid och skrivs ﻣَﻮﺭِﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns leverantör, resurs i:

mawaarid
ﻣَﻮَﺍﺭِﺩ
leverantör, resurs – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet leverantör, resurs

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leverantör, resurs består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leverantör, resurs

Alla bokstäver i leverantör, resurs

ﻣَﻮﺭِﺩ
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
waw
w
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för leverantör, resurs består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺭِﺩ och uttalas mawrid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för leverantör, resurs

maf3il blir mawrid

Vi har sett att det arabiska ordet för leverantör, resurs skrivs ﻣَﻮﺭِﺩ och uttalas mawrid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är w, r och d, blir ordet mawrid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som leverantör, resurs