Arabiska för äpple

tuffaaHa
ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔ
äpple – femininum singular

Det arabiska ordet för äpple uttalas tuffaaHa och skrivs ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet äpple

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i äpple

ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
ta
t
fa
f
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för äpple består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔ och uttalas tuffaaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver