Arabiska för justering

takyiif
ﺗَﻜﻴِﻴﻒ
justering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för justering uttalas takyiif och skrivs ﺗَﻜﻴِﻴﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet justering

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet justering består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med justering

Alla bokstäver i justering

ﺗَﻜﻴِﻴﻒ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
kaf
k
ya
y
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för justering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻜﻴِﻴﻒ och uttalas takyiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för justering

taf3iil blir takyiif

Vi har sett att det arabiska ordet för justering skrivs ﺗَﻜﻴِﻴﻒ och uttalas takyiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är k, y och f, blir ordet takyiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som justering