Arabiska för tjänst

khidma
ﺧِﺪﻣَﺔ
tjänst – femininum singular

Det arabiska ordet för tjänst uttalas khidma och skrivs ﺧِﺪﻣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tjänst i:

khidmaat
ﺧِﺪﻣَﺎﺕ
tjänst – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tjänst

Vad kan jag stå till tjänst med?

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjänst består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjänst

Alla bokstäver i tjänst

ﺧِﺪﻣَﺔ
ﺧـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
kha
kh
dal
d
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tjänst består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧِﺪﻣَﺔ och uttalas khidma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver