Arabiska för valnöt

jawz
ﺟَﻮﺯ
valnöt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för valnöt uttalas jawz och skrivs ﺟَﻮﺯ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet valnöt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet valnöt består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, waw som skrivs och uttalas w och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med valnöt

Alla bokstäver i valnöt

ﺟَﻮﺯ
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ـﺰ
 
jim
j
waw
w
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för valnöt består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻮﺯ och uttalas jawz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för valnöt

fa3l blir jawz

Vi har sett att det arabiska ordet för valnöt skrivs ﺟَﻮﺯ och uttalas jawz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, w och z, blir ordet jawz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som valnöt