Arabiska för födelse

miilaad
ﻣِﻴﻠَﺎﺩ
födelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för födelse uttalas miilaad och skrivs ﻣِﻴﻠَﺎﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet födelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet födelse består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med födelse

Alla bokstäver i födelse

ﻣِﻴﻠَﺎﺩ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﺪ
 
mim
m
ya
y
lam
l
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för födelse består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻴﻠَﺎﺩ och uttalas miilaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver