Arabiska för lantbruk, odling

ziraa3a
ﺯِﺭَﺍﻋَﺔ
lantbruk, odling – femininum singular

Det arabiska ordet för lantbruk, odling uttalas ziraa3a och skrivs ﺯِﺭَﺍﻋَﺔ.

Kategorier: lantbruk hantverk
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lantbruk, odling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lantbruk, odling består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lantbruk, odling

Alla bokstäver i lantbruk, odling

ﺯِﺭَﺍﻋَﺔ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ـﺮ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
zayn
z
ra
r
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lantbruk, odling består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯِﺭَﺍﻋَﺔ och uttalas ziraa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lantbruk, odling

fi3aala blir ziraa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för lantbruk, odling skrivs ﺯِﺭَﺍﻋَﺔ och uttalas ziraa3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är z, r och 3, blir ordet ziraa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lantbruk, odling