Arabiska för flaska

zujaaja
ﺯُﺟَﺎﺟَﺔ
flaska – femininum singular

Det arabiska ordet för flaska uttalas zujaaja och skrivs ﺯُﺟَﺎﺟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns flaska i:

zujaajaat
ﺯُﺟَﺎﺟَﺎﺕ
flaska – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet flaska

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flaska består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, jim som skrivs och uttalas j och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flaska

Alla bokstäver i flaska

ﺯُﺟَﺎﺟَﺔ
ﺟـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
zayn
z
jim
j
alef
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för flaska består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯُﺟَﺎﺟَﺔ och uttalas zujaaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver