Arabiska för häxa

saaHira
ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ
häxa – femininum singular

Det arabiska ordet för häxa uttalas saaHira och skrivs ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns häxa i:

siwaaHir
ﺳِﻮَﺍﺣِﺮ
häxa – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet häxa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet häxa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med häxa

Alla bokstäver i häxa

ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ
ﺳـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
alef
Ha
H
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för häxa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ och uttalas saaHira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för häxa

faa3ila blir saaHira

Vi har sett att det arabiska ordet för häxa skrivs ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ och uttalas saaHira. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är s, H och r, blir ordet saaHira.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som häxa