Arabiska för hund

kalb
ﻛَﻠﺐ
hund – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hund uttalas kalb och skrivs ﻛَﻠﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hund i:

kalba
ﻛَﻠﺒَﺔ
hund – femininum singular
kilaab
ﻛِﻠَﺎﺏ
hund – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hund

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hund består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hund

Alla bokstäver i hund

ﻛَﻠﺐ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hund består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻠﺐ och uttalas kalb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hund

fa3l blir kalb

Vi har sett att det arabiska ordet för hund skrivs ﻛَﻠﺐ och uttalas kalb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är k, l och b, blir ordet kalb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hund