Arabiska för text

naSS
ﻧَﺺّ
text – maskulinum singular

Det arabiska ordet för text uttalas naSS och skrivs ﻧَﺺّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns text i:

nuSuuS
ﻧُﺼُﻮﺹ
text – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet text

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet text består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i text

ﻧَﺺّ
ﻧـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
nun
n
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för text består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺺّ och uttalas naSS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver