Arabiska för teknisk utrustning

jihaaz
ﺟِﻬَﺎﺯ
teknisk utrustning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för teknisk utrustning uttalas jihaaz och skrivs ﺟِﻬَﺎﺯ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns teknisk utrustning i:

'ajhiza
ﺃَﺟﻬِﺰَﺓ
teknisk utrustning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet teknisk utrustning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet teknisk utrustning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med teknisk utrustning

Alla bokstäver i teknisk utrustning

ﺟِﻬَﺎﺯ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺰ
 
jim
j
ha
h
alef
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för teknisk utrustning består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﻬَﺎﺯ och uttalas jihaaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för teknisk utrustning

fi3aal blir jihaaz

Vi har sett att det arabiska ordet för teknisk utrustning skrivs ﺟِﻬَﺎﺯ och uttalas jihaaz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är j, h och z, blir ordet jihaaz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som teknisk utrustning