Arabiska för löv, papper

waraqa
ﻭَﺭَﻗَﺔ
löv, papper – femininum singular

Det arabiska ordet för löv, papper uttalas waraqa och skrivs ﻭَﺭَﻗَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns löv, papper i:

waraq
ﻭَﺭَﻕ
löv, papper – femininum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet löv, papper

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet löv, papper består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med löv, papper

Alla bokstäver i löv, papper

ﻭَﺭَﻗَﺔ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
waw
w
ra
r
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för löv, papper består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺭَﻗَﺔ och uttalas waraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för löv, papper

fa3ala blir waraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för löv, papper skrivs ﻭَﺭَﻗَﺔ och uttalas waraqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, r och q, blir ordet waraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som löv, papper