Arabiska för tusen

'alf
ﺃَﻟﻒ
tusen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tusen uttalas 'alf och skrivs ﺃَﻟﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tusen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tusen består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tusen

Alla bokstäver i tusen

ﺃَﻟﻒ
ﻟـ
ـﻒ
 
ﻟـ
ـﻒ
 
ـﺄ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alif hamza
'
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för tusen består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻟﻒ och uttalas 'alf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tusen

fa3l blir 'alf

Vi har sett att det arabiska ordet för tusen skrivs ﺃَﻟﻒ och uttalas 'alf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', l och f, blir ordet 'alf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tusen