Arabiska för skönhet

zayn
ﺯَﻳﻦ
skönhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skönhet uttalas zayn och skrivs ﺯَﻳﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skönhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skönhet består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skönhet

Alla bokstäver i skönhet

ﺯَﻳﻦ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻳـ
ـﻦ
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
zayn
z
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för skönhet består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻳﻦ och uttalas zayn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skönhet

fa3l blir zayn

Vi har sett att det arabiska ordet för skönhet skrivs ﺯَﻳﻦ och uttalas zayn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är z, y och n, blir ordet zayn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skönhet