Arabiska för brytande av fasta

fiTr
ﻓِﻄﺮ
brytande av fasta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brytande av fasta uttalas fiTr och skrivs ﻓِﻄﺮ.

Kategori: mat och dryck
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet brytande av fasta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brytande av fasta består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brytande av fasta

Alla bokstäver i brytande av fasta

ﻓِﻄﺮ
ﻓـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
fa
f
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för brytande av fasta består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓِﻄﺮ och uttalas fiTr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brytande av fasta

fi3l blir fiTr

Vi har sett att det arabiska ordet för brytande av fasta skrivs ﻓِﻄﺮ och uttalas fiTr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är f, T och r, blir ordet fiTr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brytande av fasta