Arabiska för önskan

raghba
ﺭَﻏﺒَﺔ
önskan – femininum singular

Det arabiska ordet för önskan uttalas raghba och skrivs ﺭَﻏﺒَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet önskan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet önskan består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ghayn som skrivs och uttalas gh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med önskan

Alla bokstäver i önskan

ﺭَﻏﺒَﺔ
ﻏـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ra
r
ghayn
gh
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för önskan består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﻏﺒَﺔ och uttalas raghba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver