Arabiska för passagerare

raakib
ﺭَﺍﻛِﺐ
passagerare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för passagerare uttalas raakib och skrivs ﺭَﺍﻛِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns passagerare i:

rukkaab
ﺭُﻛَّﺎﺏ
passagerare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet passagerare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passagerare består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passagerare

Alla bokstäver i passagerare

ﺭَﺍﻛِﺐ
ﻛـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
alef
kaf
k
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för passagerare består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﻛِﺐ och uttalas raakib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för passagerare

faa3il blir raakib

Vi har sett att det arabiska ordet för passagerare skrivs ﺭَﺍﻛِﺐ och uttalas raakib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är r, k och b, blir ordet raakib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som passagerare