Arabiska för cirkel, krage

Tawq
ﻃَﻮﻕ
cirkel, krage – maskulinum singular

Det arabiska ordet för cirkel, krage uttalas Tawq och skrivs ﻃَﻮﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet cirkel, krage

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet cirkel, krage består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med cirkel, krage

Alla bokstäver i cirkel, krage

ﻃَﻮﻕ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för cirkel, krage består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻮﻕ och uttalas Tawq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för cirkel, krage

fa3l blir Tawq

Vi har sett att det arabiska ordet för cirkel, krage skrivs ﻃَﻮﻕ och uttalas Tawq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, w och q, blir ordet Tawq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som cirkel, krage