Arabiska för hobby

hiwaaya
ﻫِﻮَﺍﻳَﺔ
hobby – femininum singular

Det arabiska ordet för hobby uttalas hiwaaya och skrivs ﻫِﻮَﺍﻳَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hobby i:

hiwaayaat
ﻫِﻮَﺍﻳَﺎﺕ
hobby – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hobby

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hobby består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hobby

Alla bokstäver i hobby

ﻫِﻮَﺍﻳَﺔ
ﻫـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ha
h
waw
w
alef
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hobby består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻫِﻮَﺍﻳَﺔ och uttalas hiwaaya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hobby

fi3aala blir hiwaaya

Vi har sett att det arabiska ordet för hobby skrivs ﻫِﻮَﺍﻳَﺔ och uttalas hiwaaya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är h, w och y, blir ordet hiwaaya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hobby