Arabiska för leksak, spel

lu3ba
ﻟُﻌﺒَﺔ
leksak, spel – femininum singular

Det arabiska ordet för leksak, spel uttalas lu3ba och skrivs ﻟُﻌﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns leksak, spel i:

lu3baat
ﻟُﻌﺒَﺎﺕ
leksak, spel – femininum plural
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet leksak, spel

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leksak, spel består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leksak, spel

Alla bokstäver i leksak, spel

ﻟُﻌﺒَﺔ
ﻟـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
lam
l
ayn
3
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för leksak, spel består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟُﻌﺒَﺔ och uttalas lu3ba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för leksak, spel

fu3la blir lu3ba

Vi har sett att det arabiska ordet för leksak, spel skrivs ﻟُﻌﺒَﺔ och uttalas lu3ba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är l, 3 och b, blir ordet lu3ba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som leksak, spel